MODLITBY

OTCŮ

 

Domů

Základní informace

Naše setkání

Denní modlitba otců

Knížečka MO

 

Kontakty

Zpravodaje

Aktuality

Svatý Josef

 

Denní modlitba otců

 

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.

Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,

a když selháváme ve svém poslání

milovat a chránit naše rodiny.

 

Chceme se odvrátit od věcí,

které nás od Tebe oddělují.

Prosíme Tě, provázej nás v našem životě

a veď nás ve všem, co děláme.

 

Pane, dej nám radu a sílu,

abychom naplnili naše poslání

a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové

podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.

 

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,

které jsi svěřil do naší péče.

Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem

a špatnými vlivy.

 

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,

Modlitbám otců a Dětem víry,

ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.

 

Amen.