Zemřel P. Josef Červenka

Dne 13.4.2022 nás po krátké a těžké nemoci opustil náš duchovní otec, bratr a přítel P. Josef Červenka.

S láskou na něho vzpomínáme, v modlitbách se za něho přimlouváme
a jeho o přímluvu v nebi prosíme.