Svatý Josef

Svatý Josef – patron Modliteb otců

Životopis sv. Josefa pro meditaci najdete na následujícím odkaze: http://catholica.cz/index.html?id=997

 

Svatý Josefe,

svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny,

a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi.

Amen.

 

Modlitba ke sv. Josefovi

Svatý Josefe,

ty jsi vzorem a patronem všech otců,

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,

kteří odevzdávají život svým dětem.

Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,

jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,

a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.

Vypros nám, aby nás žádné životní překážky

nedokázaly vzdálit od Boha,

a  aby neochladla naše láska.