Naše setkání

Co děláme v našich skupinkách?

Kolem stolu utvoříme kruh nebo půlkruh, na stůl položíme kříž, Bibli, svíčku a košík, do kterého vkládáme lístečky se jmény těch, za které se chceme modlit.Modlíme se, chválíme Pána, čteme Písmo Svaté a můžeme se svěřovat svým spolubratrům se svými problémy. Snažíme se potlačit naši přirozenou touhu rozdávat rady a raději tyto problémy odevzdáváme Pánu.Naše setkání probíhají v přátelské atmosféře. Jsme otevření přijímat do skupiny nové otce a jsme si vědomi, že nemusí být ze stejné církve jako my, a také, že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.Snažíme se povzbudit každého, aby se zapojil do modliteb, jak chce. Ujistíme všechny, že citlivé osobní věci se ze skupiny nevynášejí.

Modlitba adorace

Nebeský Otče,

děkujeme Ti za dar života

a za to, že jsi nás stvořil ke svému obrazu.

Ty jsi Bůh živý a pravdivý

a přicházíš v celém Svém jasu,

abys nás zalil Svým nebeským světlem.

Děkujeme Ti za zázrak stvoření

a za to, že nás obklopuješ tak velikou krásou.

Jsme poctěni tím, že jsi nám dovolil

podílet se na Tvém stvořitelském díle.

Nic se nevyrovná Tvé štědrosti k nám,

Tvým synům.

Naplň nás radostí v tomto čase modlitby,

abychom Tě chválili a uctívali

za Tvá veliká požehnání.

Amen.

Všechny modlitby najdete v Knížečce MO.