Rodičovské požehnání

Pane Ježíši,

vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim.

Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.

Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.

Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy.

Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí.

Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.

Ochraňuj je na cestách.

Pane Ježíši, ve Tvém jméně jim žehnám

a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce

a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků.

Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost, pokoj,

životní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností,

srdce plné lásky k Tobě a k lidem.

Chraň je v životě před úklady Zlého,

před závislostmi různého druhu a nemravností.

Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.

Žehnám jim ve Tvém jménu,

aby byly zdravé duchovně, duševně i tělesně,

aby přišly do nebe s celou naší rodinou.

Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.

Požehnej i mně, abych se k nim choval

s Tvou trpělivostí, moudrostí a láskou.

Amen

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my.

Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš.

Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je,

abys Ty mohl konat v jejich životě

– ne podle naší představy,

ale podle své moudrosti a lásky.

Amen