Úvod

Vítejte na stránkách Modliteb otců! Jsme rádi, že se Vám podařilo nás najít.

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti.

Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry.

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,
za překrásný dar otcovství.

Dej, abychom měli vždy
pěkný vztah s našimi dětmi
a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce,
abychom rozpoznali jejich potřeby
a abychom v nich viděli Tebe.

Kéž nikdy nezapomeneme,
Jak důležité je být otcem.

Část modlitby díkuvzdání za otcovství. Všechny modlitby najdete v Knížečce MO.