XII. národní setkání Modliteb otců v ČR

Setkání modliteb otců proběhne 8.3. – 10.3. 2019 na Sv. Hostýně. Pokoj vám. Jako mne poslal Otec,  tak já posílám vás. (Jan 20, 21)

Sv. Hostýn

8.3. – 10.3. 2019

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec,

 tak já posílám vás.

(Jan 20, 21)

 

Milí otcové,

v níže uvedených nahrávkách si můžete připomenout některé myšlenky, které zazněly na našem setkání.

otec_biskup_Josef.mp3

otec_Jakub_1.mp3

otec_Jakub_2.mp3

otec_Josef_Červenka.mp3

 Honza Brázdil a Mirek Liška