Duchovní obnova „Na konci časů“

Ve dnech 12.-14. listopadu proběhla v Moravské Třebové duchovní obnova pro otce pod vedením P. Josefa Červenky. Celkem se sešlo 18 otců a v domáckých prostorách fary strávilo příjemný víkend s duchovní náplní.